INTERVIEW MET SA24

“Zo'n optreden is iets waar je naartoe werkt”, zegt Petra Hitman. Zij is samen met echtgenoot Peter al sinds de oprichting in 2001 enthousiast lid en secretaris van de vereniging. “Na afloop bij de reacties vanhet publiek volgt de ontlading en zitten wij nog gezellig even na, met gebak!”

Het zingen zonder muzikale begeleiding is een bewuste keuze aldus voorzitter Kris Heijnis. “Het is moeilijker dan met begeleiding; je moet goed naar elkaar luisteren, vooral als je, net als wij, vier- of vijfstemmig zingt.”


Melomania telt 15 leden uit de wijde omgeving van Lippenhuizen. Ooit waren dat er zo'n 25, maar toen koos het koor voor een ander repertoire en voor het zingen zonder bladmuziek in de hand. Kris: “Als je uit het hoofd zingt, heb je veel meer contact met het publiek.” Het repertoire is gevarieerd, van middeleeuws tot Madonna, van ingetogen tot uitbundig en in diverse talen. Ieder lid kan ideeën inleveren bij de repertoirecommissie, die bekijkt of het geschikt is en of er muziek van te krijgen is.

“We kopen alle nummers, de componisten hebben er hard voor gewerkt.” De leden krijgen muziek via Dropbox, om thuis te kunnen oefenen.


Mix

Zingen bij Melomania is een mix van gezelligheid en serieus musiceren. Het koor oefent iedere maandagavond in de consistorie, Buorren 55 in Lippenhuizen. De komst van koordirigent Frank van Dijk, in 2017, betekende ook een nieuw uitdagend repertoire. Naast het zingen is het onderling contact erg belangrijk. Petra: “Eens per maand zingen wij bij iemand thuis. Voor de kerst en voor de zomervakantie combineren wij dat met samen eten. Iedereen neemt dan wat mee. “Kris vult aan: “Met elkaar zingen levert verbinding op en dat in combinatie met dit soort activiteiten zorgt er voor, dat je elkaar ook op een andere manier leert kennen.”


Melomania treedt jaarlijks een keer of vijf op, vanwege de akoestiek bij voorkeur in een kerk. “Meestal zorgen we voor een gast optreden. Zondag treedt het klarinetduo Luc Feikens en Jannie Reijenga met ons op.” Het koor is naarstig op zoek naar nog een paar mannen, met name bassen en tenoren. Kris: “Mannen denken algauw dat zij niet kunnen zingen, zo ging dat met mij ook. Dat valt meestal erg mee, dus kom een keer langs bij een repetitie of kom zondag naar Hemrik.”

Redactie: KEIMPE VLIETSTRA                                              

April 2019